Tietoa Tehystä

Tehy on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö.

Tehyn jäseninä voivat olla alan tutkinnon suorittaneet ja opiskelijat.

 

Tehyssä on 160 000 jäsentä, joista noin 23 000 opiskelijoita. 

Tehyläisten ammatit ovat lailla säädeltyjä ja tehyläiset ovat joko laillistettuja tai nimikesuojattuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Järjestäytymisaste sosiaali- ja terveysalalla on korkea. Noin 90 % työssä olevista kuuluu ammattiliittoon.

Tehyn jäsenistä noin 75 % työskentelee kunta-alalla, vajaat 20 % yksityisellä sektorilla ja pieni osa myös valtion palveluksessa. Tehyläiset toimivat työelämässä johto-, esimies-, asiantuntija-, erikois- ja perustehtävissä tai tutkijoina ja ammatinharjoittajina.

Tehy on perustettu vuonna 1982, jolloin kuusi ammatillista alan järjestöä yhdistyi. 

 

www.tehy.fi