Tietoa Tehystä

Tehy on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö.

Tehyn jäseninä voivat olla alan tutkinnon suorittaneet ja opiskelijat.

 

Tehyssä on 160 000 jäsentä, joista noin 23 000 opiskelijoita. Tehyn jäsenistä 93 % on naisia.

Tehyläisten ammatit ovat lailla säädeltyjä ja tehyläiset ovat joko laillistettuja tai nimikesuojattuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Järjestäytymisaste sosiaali- ja terveysalalla on korkea. Noin 90 % työssä olevista kuuluu ammattiliittoon.

Tehyn jäsenistä noin 75 % työskentelee kunta-alalla, vajaat 20 % yksityisellä sektorilla ja pieni osa myös valtion palveluksessa. Tehyläiset toimivat työelämässä johto-, esimies-, asiantuntija-, erikois- ja perustehtävissä tai tutkijoina ja ammatinharjoittajina.

Tehy on perustettu vuonna 1982, jolloin kuusi ammatillista alan järjestöä yhdistyi. Tehyyn kuuluu nyt yhdeksän ammatillista alan järjestöä.

 

www.tehy.fi